• Home
  • / News
  • / Startup Facts & Trends 2021

Startup Facts & Trends 2021

Post Date : 29 July 2021

การเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นหนึ่งตัวช่วยสู่ความสำเร็จของ Startup

เราได้รวบรวม Facts & Figures เกี่ยวกับ Startup รวมทั้งเทรนที่น่าสนใจที่ Startup ควรจับตา

เริ่มกันที่สถิติที่น่าสนใจของ Startup

– สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีจำนวน startup มากที่สุด (63,703 ราย) รองลงมาคือ อินเดีย (8,301 ราย) ตามด้วยสหราชอาณาจักร (5,377 ราย)

– หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม Startup ในกลุ่มของ Fintec มีสัดส่วนมากที่สุดที่ 7.1% ตามมาด้วย Life sciences & healthcare 6.8%, A.I. 5.0%, Gaming 4.7%, Advertising Technology (AdTech) 3.3%, และ Education Technology (EdTech) 2.8%

– Startup เอกชนที่มีมูลค่าสูงที่สุด คือ Bytedance ของจีน ที่มีมูลค่าสูงถึง 75 พันล้านเหรียญสหรัฐ

– มากกว่า 69% ของ startup เริ่มต้นธุรกิจจากที่บ้าน

– การแข่งขันของตลาดเป็นความท้าทายอันดับแรกที่ startup ต้องเผชิญ

ปัจจัยของความสำเร็จและความล้มเหลวของ startup

– สาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ startup ล้มเหลวมาจากการอ่านความต้องการของตลาดผิดพลาด (42%) รองลงมาคือการหมดเงินลงทุน (29%) การจัดการทีมที่ไม่เหมาะสม (23%) ถูกบีบจากการแข่งขัน (19%) และปัญหาด้านต้นทุน (18%)

– 19% ของผู้นำองค์กร Startup ยอมรับว่าการแข่งขันเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ รองลงมาคือเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน (12%) ภาษี (11%) ภาวะเศรษฐกิจ (11%)

– ทีมที่มีผู้ก่อตั้งมากกว่าหนึ่งคนมีผลการทำงานที่ดีกว่า Startup ที่ก่อตั้งด้วยคนคนเดียวถึง 163%

– ทีมผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่มาก่อนมีโอกาสในความสำเร็จสูงกว่า startup อื่นถึง 160%

– ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ ทีมจำเป็นต้องมี soft skill อย่างเช่น “แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ” และ “การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน” ด้วยเช่นกัน

คาดการณ์แนวโน้มอนาคต Startup

– มูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมชีวภาพจะอยู่ที่ 295 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2021 เนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ DNA จากเดิมในอดีตที่การทดสอบ DNA ถูกใช้แค่ในการสืบประวัติบรรพบุรุษ แต่ปัจจุบันได้ขยายการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ DNA มาเพื่อปรับสมดุลสุขภาพ ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย ใช้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับบุคคล และอีกมาก

– คาดการณ์ว่าขนาดของตลาด Green Technology & Sustainability จะเติบโตถึง 28.9 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2024 โดยประมาณการณ์การเติบโตจากปี 2019 ถึงปี 2024 อยู่ที่ 27.1%

– No-code startup ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทหลายแห่งต้องการสินค้าดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งต่อได้ตามความต้องการ ทั้งยังไม่ต้องการที่จะใช้เวลาไปกับการเขียนโค๊ดต่างๆ แต่ต้องการเว็บไซต์หรือ app ที่พวกเค้าสามารถปรับแต่ได้โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโค๊ด

– ตลาดของ Sharing Economy ยังคงเติบโตและคาดว่าจะทำเงินได้ถึง 335 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025 กระแสของการบริโภคยุคใหม่ที่ไร้การครอบครองนี้ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน Airbnb มีมูลค่าสูงถึง 24 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ Uber อยู่ที่ 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ

– 60% ของผู้ประกอบการเห็นว่า AI เป็นนวัตกรรมที่มีโอกาสในการทำเงินมากที่สุดและน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญไปอีกอย่างน้อย 10 ปี เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีความสำคัญได้แก่ ยานยนต์อัตโนมัติและ big data ที่คาดว่าจะเฟื่องฟูต่อไปในอนาคต

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คืออุตสาหกรรม Startup จะยังคงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกต่อไป หวังว่าข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตต่อไปของ Startup ไทย

กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2564-8000  email: info@eeci.or.th

อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล
The Ultimate List of Startup Statistics for 2021 (profitfromtech.com)
Startup Statistics (2021): 35 Facts and Trends You Must Know (firstsiteguide.com)

footer-shape