• Home
  • / News
  • / INTEGRATION OF 5G+AI TECHNOLOGY

INTEGRATION OF 5G+AI TECHNOLOGY

Post Date : 6 February 2023

เทคโนโลยี 5G เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี 4G ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายรูปแบบใหม่ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในการช่วยยกระดับและปฏิรูปประเทศสู่ยุคดิจิทัล เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านโครงข่ายที่ช่วยการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง (Enhanced Mobile Broadband: eMBB) ซึ่งเทคโนโลยี 5G มีความเร็วสูงกว่าเทคโนโลยีเดิมถึง 20 เท่า (ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 20 Gbps ขณะที่เทคโนโลยี 4G มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1 Gbps) การเชื่อมต่อที่เสถียรและตอบสนองไว (อยู่ที่ประมาณ 1 มิลลิวินาที เทียบกับเทคโนโลยี 4G ที่มีความหน่วงประมาณ 10 มิลลิวินาที) ซึ่งเหมาะแก่การประยุกต์ใช้ที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การควบคุมการทำงานของเครื่องจักร การผ่าตัดทางไกล เป็นต้น การรองรับการเชื่อมต่อจำนวนมาก (สามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์ได้ครั้งละมากถึง 1,000,000 อุปกรณ์ ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร เทียบกับเทคโนโลยี4G ที่สามารถเชื่อมต่อได้เพียง 100,000 อุปกรณ์ ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร) อีกทั้ง การใช้งานอุปกรณ์ IoT ร่วมกับเทคโนโลยี 5G จะมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่น้อยลงในการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูล

เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มสูงมากขึ้น

หนึ่งในตัวอย่างเทคโนโลยีที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นร่วมกับเทคโนโลยี 5G ก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เมื่อสองเทคโนโลยีนี้ถูกผสานเข้าด้วยกันจะเป็นพลวัตที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ การขนส่ง ไปจนถึงวงการบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมาย

5G ทำให้เราสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วในความหน่วงต่ำ ในขณะที่อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพของ AI จะเข้ามาลดความซับซ้อนในการทำงาน ซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรต่างๆ จะทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิผลมากขึ้น และสร้างผลกําไรได้มากขึ้น นอกจากนี้การรวม 5G และ AI จะช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของต้นทุนในกระบวนการผลิต ด้วยการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ ระบบอัตโนมัติจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น แม่นยำขึ้น ในต้นทุนที่ต่ำลง

ด้วยเครือข่าย 5G และ AI ความฝันเกี่ยวกับยานยนต์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ถูกทำให้เป็นจริงขึ้นมา

#Gamer และผู้ชมจะสามารถเพลิดเพลินกับกราฟิกความละเอียดสูงที่ลื่นไหล นำไปสู่รูปแบบใหม่ของความบันเทิงที่สมจริงและโต้ตอบระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วทั้งบนโลกความจริงและความจริงเสมือน นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม ทําให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถสื่อสารระหว่างกันและสื่อสารกับมนุษย์ที่อยู่ในระบบได้ สิ่งนี้จะนําไปสู่กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มต้นทุนยิ่งขึ้น

EECi เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการดำเนินการ 5G Sandbox การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม การทดสอบ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้คลื่นความถี่ในการรับส่งข้อมูล ซึ่งมีการใช้งานในลักษณะเป็นการชั่วคราว จนกว่าอุปกรณ์จะพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเพื่อใช้งานในวงกว้างหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมอย่างกว้างขวางในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมได้ด้วย

กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email: info@eeci.or.th

=================================

Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)

Integrate Technologies, Accelerate Innovation

https://www.eeci.or.th/th/home

=================================

ที่มา

https://dwr.go.th/uploads/file/banner/2022/5g_thai.pdf

footer-shape