• Home
  • / News
  • / EECi ร่วมกับ เขตพัฒนาพิเ...

EECi ร่วมกับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดกิจกรรมประชุมหารือช่องทางการขายทุเรียนถุงแดงพรีเมี่ยมให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน

Post Date : 2 May 2023

2 พ.ค. 2566: EECi ร่วมกับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดกิจกรรมประชุมหารือช่องทางการขายทุเรียนถุงแดงพรีเมี่ยมให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ณ สำนักงานใหญ่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ภายในงานประกอบด้วยการบรรยาย “การตลาดออนไลน์” เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายทุเรียนระยอง ทุเรียนพรีเมี่ยมได้มากขึ้น โดย ดร.มรกต กำแพงเพชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ โดยมีคุณปิยฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน สวทช. และ คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมต้อนรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวัดระยอง กว่า 25 ราย ซึ่งชาวสวนทุเรียนเหล่านี้ เข้าร่วมโครงการขยายผลการทดสอบถุงห่อทุเรียน Magik Growth รวมทั้งนวัตกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทสวนทุเรียน ให้กับเกษตรกรในจังหวัดระยอง ที่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ผลจังหวัดระยอง ได้มีโอกาสทดลองใช้ นำตัวอย่างทุเรียนกลับมาทดสอบเปรียบเทียบผลผลิต และทำการประเมินความพึงพอใจจากเกษตรกร ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งแนวทางเป็นการเตรียมการแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกไปประเทศจีนในฤดูกาลนี้แล้ว ยังเป็นหุ้นส่วนการร่วมทิศทางในการเป็นผู้ผลิตทุเรียนระยอง-ทุเรียนพรีเมี่ยม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรรม เพื่อให้การสนับสนุนและเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีการเกษตรในการยกระดับคุณภาพผลผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ด้วยการเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเข้าถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาทุเรียนพรีเมี่ยม

อนึ่ง นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน Magik Growth ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ซึ่งใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบนอนวูฟเวน (nonwoven) เป็นกระบวนการผลิตที่ทำให้เส้นใยขึ้นรูปเป็นผืนโดยไม่ผ่านการถักทอ มีคุณสมบัติในการตัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสมกับเซลล์รับแสงของผลทุเรียน ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนเปลือกเป็นเนื้อทุเรียนมากขึ้น เปลือกบางลง อีกทั้งการห่อทุเรียนด้วยถุงห่อทุเรียน Magik Growth ยังช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมี ป้องกันหนอนเจาะผลทุเรียน เพลี้ยแป้ง ราดำ และสามารถนำถุงกลับมาใช้ซ้ำ ช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ >>>

footer-shape