• Home
  • / News
  • / B2B Sharing Next Step of Sharing Economy

B2B Sharing Next Step of Sharing Economy

Post Date : 29 July 2021

B2B Sharing
Next Step of Sharing Economy

เทรนที่เรียกว่า Sharing Economy นั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุที่ปรากฎการณ์นี้ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกน่าจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ที่สำคัญคือการเข้าถึงอุปกรณ์และโครงข่ายดิจิทัลที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีในเรื่องของแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง Sharing Economy ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างลงตัว ทั้งในแง่ของผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนไปกับสินทรัพย์ และในแง่ของเจ้าของก็ได้ประโยชน์จากการได้รายได้พิเศษจากสินทรัพย์ที่ตนครอบครอง ประกอบกับการเติบโตของวิถีชีวิตแบบคนเมือง ซึ่งความใกล้ชิดเชิงพื้นที่เปิดโอกาสให้การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันความนิยมของ Sharing Economy ยังจำกัดอยู่ในระดับของ P2P และกำลังเริ่มที่จะขยายมาสู่ในระดับของ B2B ในอนาคตอันใกล้

แม้จะมีอุปสรรคในแง่ของคู่แข่งทางธุรกิจที่ไม่ต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (แม้ว่าจะทำให้องค์กรได้ประโยชน์ก็ตาม) ซึ่งในเรื่องนี้อาจต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

นอกจากนี้ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ยังมีเรื่องของระบบการทำงานที่ซับซ้อน เรื่องของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องการรับประกัน และความคุ้มครองจากการประกันภัยต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข

แม้จะมีอุปสรรคอยู่ แต่ก็มีอีกหลายเหตุผลที่มาสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในภาค B2B ที่เห็นได้ชัดน่าจะเป็นในส่วนของ SMEs ที่จะได้ประโยชน์จากการเข้าถึงทรัพยากรที่องค์เล็ก ๆ ไม่อาจเป็นเจ้าของได้

อีกทั้งการร่วมใช้ทรัพยากรจากภายนอกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานให้กับองค์กร ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการจ่ายเมื่อต้องการใช้ที่ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาดได้อย่างทันท่วงทีในต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

การหันมาเลือกใช้ B2B sharing ยังประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงาน และยังช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรเงินลงทุนไปในทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเติบโตในอนาคตได้ต่อไปอีกด้วย

กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2564-8000  email: info@eeci.or.th

=================================

Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)

Integrate Technologies, Accelerate Innovation

www.eeci.or.th/th/home

=================================

ที่มา

Sharing or paring? Growth of the sharing economy (PriceWaterhouseCoopers)

B2B Sharing: The next step for the Sharing Economy? (lead-innovation.com)

footer-shape