• Home
  • / News
  • / สวทช. จับมือกรมการแพท...

สวทช. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยฯ เชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านสมุนไพรไทย สู่การพัฒนาความร่วมมือการผลิตสมุนไพรอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการเกษตร

Post Date : 27 July 2023

19 ก.ค. 2566 ณ สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วังจันทร์วัลเลย์     จ.ระยอง: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “การเชื่อมโยงและสร้างพันธมิตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยงานวิจัยด้านเกษตรสมัยใหม่” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ สร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือสำหรับการผลิตสมุนไพร (ขมิ้นชัน กระชายดำ บัวบก ฟ้าทะลายโจร และกะเพรา) และนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของตลาดสมุนไพรอย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สัมมนานำเสนอ “กลไกและช่องทางการสนับสนุนผู้ประกอบการสมุนไพรของ สวทช.” และ “โครงสร้างพื้นฐานวิจัยขยายผลสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ของ EECi” รวมถึงเสวนา “การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยงานวิจัยด้านเกษตรสมัยใหม่” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรเป็นอย่างมาก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ผอ. EECi และ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ตามลำดับ สำหรับนิทรรศการสมุนไพร 5 ชนิด (ขมิ้นชัน กระชายดำ บัวบก ฟ้าทะลายโจร และกะเพรา) ได้รับเกียรติจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญนำเสนอการปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ในการคัดเลือกสายพันธุ์ไปจนถึงการเพาะปลูกที่มุ่งสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สนธนาหารือกับนักวิจัยผู้เชียวชาญและปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมการเกษตรของเมืองนวัตกรรมชีวภาพ EECi ประกอบด้วย โรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรือนฟีโนมิกส์ และโรงงานผลิตพืช ซึ่งมีแผนให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาการแสดงออกของพืชต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อการผลิตสารสำคัญ ไปจนถึงการทดลองผลิต ที่สามารถขยายผลต่อในเชิงพาณิชย์ได้ และยังเป็นแหล่งฝึกอบรมทางเทคนิคและสร้างบุคลากรด้านเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย

กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ครั้งนี้ ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในหกอุตสาหกรรมมุ่งเป้าของ EECi โดยมีปลายทางสำคัญในการช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดต่อสอบถามและติดตามข่าวสารได้ที่

อีเมล: info@eeci.or.th

Facebook: EECiThailand

footer-shape