th | en
th | en

Services Catalog

การประเมินและรับรองเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการทำวิจัยและพัฒนา
วีซ่าการทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
การประเมินและรับรองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
บริการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์
บริการวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี นวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ของผู้ประกอบการ บริการรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเชื่อมโยงสู่กลไกการสนับสนุนและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น แหล่งเงินทุน สินเชื่อ สิทธิประโยชน์ BOI บริการรับรองการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อขอลดหย่อนภาษี 200% และการรับรองเพื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ตรวจสอบสถานะปัจจุบันด้วย Index 4.0 เปรียบเสมือนตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ประก อ่านต่อ
footer-shape