th | en
th | en
Integrate Technology, Accelerate Innovation
Integrate Technology, Accelerate Innovation
Integrate Technology, Accelerate Innovation

Integrate Technology, Accelerate Innovation

banner-frame

ทำไมต้อง EECi?

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมแห่งใหม่บนพื้นที่ EEC มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
EECi
image-frame
90%

Officially open in 2021

vector-1

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ EECi

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ EECi

160 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร
170 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
130 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
90 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
90 กิโลเมตร จากเมืองพัทยา
78 กิโลเมตร จากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
68 กิโลเมตร จากท่าเรือมาบตาพุด
110 กิโลเมตร จากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

เมืองนวัตกรรม

EECi ประกอบด้วย 4 เมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่ เป็นแพลทฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ดังนี้ เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (EECi BIOPOLIS) เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (EECi ARIPOLIS) เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สำคัญที่จะจัดตั้งในพื้นที่ EECi อย่าง เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV เป็นศูนย์กลางวิจัยด้านแสงซินโครตรอนชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในอนาคต มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ

เมืองนวัตกรรม
พื้นที่เช่า

พื้นที่เช่า

กลุ่มอาคารต่างๆ ของสำนักงานใหญ่ EECi ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะ ประกอบด้วยโรงงานต้นแบบ (Pilot Plants) โรงงานผลิตพืช (Plant Factories) โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouses) พื้นที่ทดลองผลิต (Demonstration Plants) สนามทดลองและทดสอบ (Testbeds) เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำนวัตกรรม

อีโคซิสเต็ม

อีโคซิสเต็ม

EECi ได้รับการออกแบบพื้นที่ให้เป็นชุมชนนวัตกรขนาดใหญ่ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกร นักคิดค้นเทคโนโลยี นักลงทุนด้านนวัตกรรม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างลงตัว

อีโคซิสเต็ม
vector-3
news-top-shape

ข่าวสาร

ระบบประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช (Plant Phenomics)
News 10 สิงหาคม 2021 10 ส.ค. 2021

ระบบประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช (Plant Phenomics)

EECi เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จำนวน 2 อัตรา
News 14 มิถุนายน 2021 14 มิ.ย. 2021

EECi เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จำนวน 2 อัตรา

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในงาน “High Level Forum Connect Briefing”
News 10 มิถุนายน 2021 10 มิ.ย. 2021

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในงาน “High Level Forum Connect Briefing”

news-bottom-shape

ติดต่อเรา

City Office

icon-pin

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
vector-4
vector-5

Headquarters

icon-pin

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

333 สำนักงานใหญ่ อีอีซีไอ
อ. วังจันทร์ จ.ระยอง
21210
vector-5
footer-shape