th | en
th | en
Integrate Technologies, Accelerate Innovation
Integrate Technologies, Accelerate Innovation
Integrate Technologies, Accelerate Innovation

Integrate Technologies, Accelerate Innovation

banner-frame

ทำไมต้อง EECi?

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมแห่งใหม่บนพื้นที่ EEC มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Services Catalog

เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาต่อยอดเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

EECi จึงได้รวบรวมบริการเพื่อการเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีใน 5 ด้าน ดังนี้

ข่าวสาร

การยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ การสนับหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับทั้งทางด้านเทคโนโลยี นโยบายและสิทธิประโยชน์ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน
News 10 สิงหาคม 2023 10 ส.ค. 2023

การยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ การสนับหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับทั้งทางด้านเทคโนโลยี นโยบายและสิทธิประโยชน์ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานเมืองนวัตกรรม #EECi ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ระดับประเทศ เร่งดึงดูดการลงทุนต่างชาติ
News 10 สิงหาคม 2023 10 ส.ค. 2023

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานเมืองนวัตกรรม #EECi ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ระดับประเทศ เร่งดึงดูดการลงทุนต่างชาติ

Industry 4.0 Platform ร่วมผลักดันการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยด้วยเทคโนโลยี 4.0
News 8 สิงหาคม 2023 8 ส.ค. 2023

Industry 4.0 Platform ร่วมผลักดันการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยด้วยเทคโนโลยี 4.0

vector-1

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ EECi

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ EECi

160 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร
170 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
130 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
90 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
90 กิโลเมตร จากเมืองพัทยา
78 กิโลเมตร จากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
68 กิโลเมตร จากท่าเรือมาบตาพุด
110 กิโลเมตร จากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

เมืองนวัตกรรม

EECi ประกอบด้วย 4 เมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่ เป็นแพลทฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ดังนี้ เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (EECi BIOPOLIS) เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (EECi ARIPOLIS) เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สำคัญที่จะจัดตั้งในพื้นที่ EECi อย่าง เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV เป็นศูนย์กลางวิจัยด้านแสงซินโครตรอนชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในอนาคต มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ

เมืองนวัตกรรม
พื้นที่เช่า

พื้นที่เช่า

กลุ่มอาคารต่างๆ ของสำนักงานใหญ่ EECi ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะ ประกอบด้วยโรงงานต้นแบบ (Pilot Plants) โรงงานผลิตพืช (Plant Factories) โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouses) พื้นที่ทดลองผลิต (Demonstration Plants) สนามทดลองและทดสอบ (Testbeds) เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำนวัตกรรม

อีโคซิสเต็ม

อีโคซิสเต็ม

EECi ได้รับการออกแบบพื้นที่ให้เป็นชุมชนนวัตกรขนาดใหญ่ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกร นักคิดค้นเทคโนโลยี นักลงทุนด้านนวัตกรรม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างลงตัว

อีโคซิสเต็ม
vector-3

ติดต่อเรา

Headquarters

icon-pin

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

333 สำนักงานใหญ่ อีอีซีไอ
อ. วังจันทร์ จ.ระยอง
21210
icon-phone
vector-4
footer-shape