นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดิน Ground Breaking Ceremony จังหวัดระยอง

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดิน Groundbreaking Ceremony
ณ จุดพิธีเปิดหน้าดิน Groundbreaking Ceremony อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562